Zasady

1. Rozpoczęcie promocji witryny internetowej za pomocą portalu oznacza akceptację zasad jego regulaminu.

2. Promowane mogą być tylko własne witryny internetowe i jest to jedyny warunek dołączenia do portalu.

3. Oryginalność wpisu jest wymogiem, od którego nie ma odstępstw.

4. Całą odpowiedzialność za zgłaszane treści ponosi zgłaszający.

5. Niezgodne z prawem treści będą zmieniane przez administrację lub usuwane.

6. W regulaminie mogą następować zmiany. Ich publikacja rozpoczyna obowiązywanie nowego regulaminu.